Stichting Vol Leven

levensbeschouwelijke organisatie

Het stimuleren van bewustzijnsgroei in spirituele en persoonlijke ‘levenswijsheid en levenskunst’ voor ieder mens vanuit de visie dat een mens pas tot mens wordt, wanneer hij in verbinding treedt met de ander.
Elk mens heeft van nature de behoefte zich te ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een evenwichtig, zinvol, zingevend bestaan. Het zorgdragen voor een inspirerend aanbod van activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei in een veilige betrouwbare omgeving. Welzijn, groei en ontwikkeling voor alle betrokkenen staan daarin centraal.